Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

TI hallin vuokrauksen sopimusehdot

TI hallin vuokrauksen ehdot


1. Hallin kunto ja säilytettävät tavarat

Hallipaikka vuokrataan siinä kunnossa, kun se tämän sopimuksen tekohetkellä on. Hallia saa käyttää vain ajoneuvojen säilyttämiseen, pienimuotoiseen korjaamiseen ja fiksailuun. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on hallissa ehdottomasti kielletty. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys pihalla on kielletty.


2. Lämmitys, valaistus, sähkö, vesi ja jätehuolto

Lämmitys, yleisvalaistus, vesi ja normaalien työnaikaisten sähkötyökalujen sekä lisävalaisimien tarvitsema sähkö kuuluvat vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energiankulutuksesta esim. lisälämmittimien käyttö on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen. Sähkölaitteet on kytkettävä pois sähköverkosta silloin kun hallissa ei ole henkilöstöä. Jätehuollosta vastaa jokainen vuokralainen omalta osaltaan. Kaikki roskat ja tavarat on vietävä pois vuokra-ajan päättymiseen mennessä.


3. Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja ei ole ottanut vakuutusta hallissa säilytettäville omaisuudelle eikä ole muutenkaan vastuussa siitä. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen hallissa säilyttämän omaisuuden vahingoittumisesta eikä hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa itse omaisuutensa riittävästä vakuuttamisesta. Vuokralaisen on huolehdittava hallissa käyntinsä yhteydessä ovien sulkeutumisesta huolellisesti, vahingonkorvauksen uhalla. Tarvittaessa vuokranantaja lukitsee hallin ja perii vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.


4. Halli

Vuokralainen ei saa tehdä hallin rakenteisiin muutoksia. Halli on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa, kuin se oli tätä sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä ja esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus siirtää vuokratussa tilassa olevaa omaisuutta välttämättömien huolto‐ ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Auton pitkäaikainen joutokäynti tiloissa on kielletty.


5. Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen sopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota talli sekä palauttaa avain sopimuskauden viimeiseen päivään ja sovittuun aikaan mennessä. Muussa tapauksessa ylimääräinen käyttöaika veloitetaan hinnaston mukaan.


6. Vuokran maksu

Vuokralaiselle luovutetaan avain ilman eri kuittausta. Sopimusehdot ovat voimassa, mutta oikeus tilan hallintaan syntyy, kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja vuokralainen on maksanut vuokran sovitulta ajalta. 


Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus ilman erillistä ilmoitusta: 

  • Irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi. 
  • Periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille
  • Estää kulkuoikeus halliin
  • Pidättää hallissa olevat tavarat omalla lukituksella vakuudeksi maksamattomista vuokrista.


9. Sopimuksen siirtäminen ja muut asiat

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäselvissä tapauksissa on vuokranantajalla oikeus sulkea kulku halliin. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tms. aiheuttamista vahingoista tai viivästymisistä Force Majeure periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.


Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus: Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivan postiosoitteensa, sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa. Samoin vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset viipymättä. Vuokralainen, joka laiminlyö edellä mainitun ilmoittamisvelvollisuutensa vastaa itse siitä vahingosta, minkä tiedon saamatta jättäminen hänelle tai irtaimen omistajalle mahdollisesti on aiheuttanut. 


Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi vuokralaiselle. Tämä sopimus sitoo vuokranantajaa ilman erillistä allekirjoitusta.


Oikeudet muutoksiin pidätetään

TI hallin vuokraus